Literatuur

1. Baron-Cohen, S, Burt, L., Smith-Laittan,F., Harrison, J. (1996) Synaesthesia. Prevalence and familiarity. Perception, vol. 25, 1073-1079.

2. Zie bijv. Baron-Cohen et al (1996) a.w.,  en Mills, C.B., Boteler, E.H., Oliver, G.K. (1999) Digit synaestehsia: A case study using a Stroop-type test. Cognitive neuropsychology, vol. 16, nr. 2, p. 181-191. Zie naast deze recente voorbeelden ook het historisch overzicht van synesthesie onderzoek door Lawrence Marks, The Unity of the Senses. Interrelationships Among the Modalities. (New York: Academic Press, Series in Cognition and Perception, 1978).

3. De kortsluitings- of miswiring-these staat het duidelijkst beschreven in : Baron-Cohen, S., Harrison, J., Goldstein, L.H., Wyke, M. "Coloured speech perception: Is synaesthesia what happens when modularity breaks down?" 22, 419-26 (1993). De eenheidsthese en haar geschiedenis die teruggaat op  Aristoteles wordt uitvoerig ingeleid en verdedigd door Marks (1978) a.w.

 

[bottom.htm]