Natural Color System

Het Natural Color System deelt elke kleur op in drie dimensies: helderheid (de mate van zwartheid), verzadiging (de mate van volheid van de kleur) en de kleurtoon (de tinten of pigmenten).

De NCS kleurenruimte is opgebouwd uit zes kleuren: geel, rood, blauw, groen, zwart en wit (afb 1a) en bevat drie dimensies: helderheid, verzadiging en kleurtoon. De helderheidsas loopt van beneden (zwart) naar boven (wit) (zie afb. 1a en 1b). De verzadigingsas loopt van het centrum naar de buitenste ring (afb. 1b). De kleurtonen liggen op een kleurencirkel (zie ook afb. 1c).

NCS kleurenruimteNCS doorsnedeNCS kleurencirkel

 

Volgens de ontwerpers van NCS:

"Het Natural Color System is een kleurenstelsel dat gebaseerd is op hoe mensen kleuren zien. Met dit systeem kunnen alle oppervlaktekleuren beschreven worden met een eenduidige notatie. De zes zuivere kleuren die de grondslag vormen voor het menselijk kleurenzien zijn wit, zwart, geel, rood, blauw en groen. De NCS kleurnotaties geven weer in welke mate een bepaalde kleur op deze zes elementaire kleuren lijkt."

(voor meer informatie over het NCS raadpleeg het internet: www.ncscolour.com)