Inhoud Tussen zinnen

1 Inleiding 7

I waarnemen 15

2 Videoclip zonder tv 17
Rondkijken in geluidsbeelden 19
Synesthesie, drugs en rock & roll 21
Romantische landschappen 22
Synesthetische componisten 23
György Ligeti 25
Olivier Messiaen 24
Michael Torke 27
Bach in gekleurde staven 28
Synchronesthesie 30
Slingers bij Vivaldi 31


3 Kinderen tekenen muziek 34
Baby’s zintuiglijke oersoep 34
De zinnen scheiden 35
Kinderen ontdekken synesthesie 37
Schilderen op muziek 41
Is synesthesie te leren? 44


4 Visuele muziek 47
Kleurenorgels 49
Skrjabins psychologie van klank en kleur 51
Muzikale schilderijen 54
De digitale salon 63


II
denken 67

5 Rekenen met kleur 69
Twee keer rood is zwart 74
Arabesken en patroonherkenning 77
Getallen in de ruimte 82
Synesthesie en beelddenken 89
Buitengewone denkers 91


6 Dichterlijke synesthesie 94
Armen aan mijn hersens 95
Hoeveel zintuigen? 97
Synesthetische indianen 99
De rode A 100
Synesthesie als muze 103
Kanalisering van de zintuigen 108


III
verhelderen 125

7 Zinnenleven op de rand 111
Opiumeters 111
De Hasjiesjclub 113
Dandy’s en decadentismo 117
Medische experimenten 120
Synesthesie is geen hallucinatie 123


8 Het gekleurde brein 127
Neurologische verklaringen 128
Erfelijk of geleerd? 131
Hoeveel synestheten? 132
Wie is synestheet? 135


9 Donkere bas en paarse piano 137
Kleur, een bijzondere beleving 137
Kleuren in geuren, smaken en muziek 142
De helderheid van prikkels 144
Synchronesthesie en kleursynesthesie 146


10 De verborgen zin 149
Geen gewoon zintuig 149
Denken over zinnen 151
Use your senses! 153
Genieten, kennen, scheppen 154
Synesthesie leren 155
Jong geleerd, oud beleefd 157
Mijn synesthesie 160


Zelftest voor kleursynesthesie 163
Dankwoord 171
Gebruikte bronnen 172
Lijst van afbeeldingen 179
Naamregister 181
Zaakregister 184